تازه ترین ها
سفربلاگ

بادگیر چیست

در  گذر از شهرهای کویری ایران برج هایی با اشکال شش و هشت ضلعی بر روی پشت بام های خانه های قدیمی نظر هر مسافری را به خود جلب...