بادگیر چیست

توسط

در  گذر از شهرهای کویری ایران برج هایی با اشکال شش و هشت ضلعی بر روی پشت بام های خانه های قدیمی نظر هر مسافری را به خود جلب میکند. این برج ها بادگیر نام دارند که در گذ شته دور کار تسویه و خنک کرد هوا درخانه های قدیمی را انجام میدادند. بادگیرها عموما به شکل شش ضلعی و یا هشت ضلعی ودر با لاترین قسمت خانه ساخته میشد ند و شکل و اندازه این بادگیررابطه مستقیم با شرایط اقتصادی و موقعیت اجتماعی افراد دارد.

بادگیرها معمولا بر روی حوضخانه ها ساخته میشوند حوضخانه ها اتاقهایی هستند که درانها حوض وجود دارد و رابط بین اتاقهای تابستانی هستند باد از  بادگیرها به سمت حوض های هدایت میشود از روی اب میگذرد خنک میشود و فضای داخل خانه را خنک میکند.در مناطقی که امکان ایجاد حوض‌خانه در طبقه همکف وجود نداشته است آب قنات را در زیرزمین جاری و نمایان می‌کردند و امتداد کانال بادگیر نیز تا روی این جریان آب ادامه می‌یافته است. این فضاها (سرد آب‌ها) محل تجمع اهالی خانه در بعدازظهرهای تابستان بوده است.

 

انواع بادگیر:

بادگیر یک جناحی بسیار کوچک و ساده است و فقط یک طرف ان باز است که در جهت  بادهای خنک ومطبوع قرار دارد و کوتاه تر از بادگیرهای چند جناهی هستند.

 

نوع دیگر بادگیر دو وجه باز دار و در قسمت داخلی ساختمان به شکل یک یا دو حفره در طاقچه دیده میشود.

با دگیرهای که چهارطرفه هستند و بسیار کامل تر و زیبا تر از انواع دیگر ساخته میشوند معمولا کانال های داخل ان با تیغه های از اجر یا گچ یا چوب به چند قسمت تقسیم میشود ودر زیر کانال بادگیر حوض میساختند.

بادگیرهای چهار طرفه، که به شکل کامل و مفصل‌تر از انواع دیگر ساخته‌شده‌اند و معمولا داخل کانال‌های آن با تیغه‌هایی از آجر یا چوب یا گچ به چند قسمت تقسیم می‌شوند و بعضی از نمونه‌ها در زیر کانال بادگیر حوض به نسبت بزرگ و زیبایی می‌ساخته‌اند که هوای خشک و دارای گردوغبار پس از برخورد با آب با جذب رطوبت خنک و گرد غبار آن جدا و هوای اتاق (حوض‌خانه) در گرمای تابستان بسیار مطبوع می‌شده است

بادگیرهای چهار طرفه، که به شکل کامل و مفصل‌تر از انواع دیگر ساخته‌شده‌اند و معمولا داخل کانال‌های آن با تیغه‌هایی از آجر یا چوب یا گچ به چند قسمت تقسیم می‌شوند و بعضی از نمونه‌ها در زیر کانال بادگیر حوض به نسبت بزرگ و زیبایی می‌ساخته‌اند که هوای خشک و دارای گردوغبار پس از برخورد با آب با جذب رطوبت خنک و گرد غبار آن جدا و هوای اتاق (حوض‌خانه) در گرمای تابستان بسیار مطبوع می‌شده است

 

یکی از معروف ترین شهرها در زمینه بادگیر شهر یزد است که با داشتن بادگیرهای بسیار مناظر چشم نوازی را ایجاد کرده بلندترین بادگیر جهان در باغ دولت یزد قرار دارد .یادگیرها در شهر یزد چند وجهی هستند( شش و هشت وجهی ) که در روزگاران قدیم عملکردی مانند کولرهای امروزی داشته است.

 

 

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.